Chính sách bảo hành

  1. Trong trường hợp mất hàng, nếu bạn không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa của DHL Express thì chúng tôi chỉ bồi thường cho Quý khách gấp 03 lần số tiền vận chuyển.
  2. Trong trường hợp mất hàng trong quá trình vận chuyển, nếu bạn sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa của chúng tôi (= 5% giá trị hàng hóa bạn kê khai) thì Chúng tôi sẽ bồi thường 50% giá trị kiện hàng bạn đã kê khai.
  3. Chính sách bảo hành đối với từng sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ sẽ do Nhà sản xuất/Đơn vị phân phối quy định. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng liên hệ với Nhà sản xuất/Đơn vị phân phối để giải quyết bảo hành.